Het is bijna algemeen bekend dat dat er verschillende soorten sauna’s zijn. Alleen al het verschil tussen de infrarood sauna en de traditionele sauna is vrijwel bekend. Maar ook binnen de traditionele (ofwel Finse) sauna is ook bekend onder de mensen. Sommige hebben geuren, zijn heter, minder heet et cetera. Binnen de infrarood sauna zijn er ook verschillen, maar dit weten veel mensen helemaal niet. In dit artikel lees wat de verschillen kunnen zijn.

 

Om de verschillen te kunnen aanduiden moeten we eerst de werking van de sauna uitleggen. De infrarood sauna werkt met infrarood stralingen. Deze stralingen kunnen onder elkaar verschillen, namelijk:

– Infrarood A: de korte golf infrarood
– Infrarood B: de middengolf infrarood
– Infrarood C: de lange golf infrarood

 

De verschillen zijn eigenlijk heel duidelijk. De eerste (straling A) is het sterkst en gaat het verst de huid in (tot 5 millimeter). Dit kan ervoor zorgen dat het de spieren bereikt en zelfs ook de vezels en gewrichten. Straling C gaat dus het minst ver en reikt slechts tot de opperhuid. Vanzelfsprekend zit straling B daartussenin. Dit is dus al een verschil dat je kunt tegenkomen bij de infrarood sauna’s.

 

Straling A wordt veel gebruikt bij fysiotherapie en in de wellness. Dit zijn de echte professionele stralers en hebben het meeste effect. Naast deze stralers worden vaak de ‘donkerstralers’ gebruikt. Dit zijn de stralers die een straling hebben van B of C. Minder sterk en dus minder effectief. Tot slot zijn er nog ‘warmtepanelen’ en deze hebben altijd straling C. Deze infrarood straling is het minst effectief. Dit is puur voor gebruikers die van milde warmte gebruiken en er verder geen positieve effecten van verwachten. Je opperhuid warmt lekker op en je kunt daarbij lekker ontspannen.

 

De infrarood sauna met de verschillende stralers, zijn dus in feite verschillende infrarood sauna’s met verschillende functies en effecten.